Použiteľné vyhľadávanie na stránkach mesta Košice stále chýba

Občianske združenie Košická alternatíva, ktorého som členom dlhodobo sleduje ako sa mesto Košice správa v otázke transparentnosti, nakoľko sme toho názoru, ze nie je uspokojivá.  Medzi základne prvky transparentnosti patrí aj to, ako sa vie občan dopracovať k informáciám. Pred pol rokom som posielal magistrátu mesta Košice otázku prečo stránka nepodporuje full-textové vyhľadávanie. Aj napriek…

Vedia košickí poslanci, za čo vôbec hlasujú?

Úprimne povedané, že po dlhoročných skúsenostiach s touto skupinou obyvateľstva sme si istí, že väčšina nemá ani šajnu. Hrozné je aj to, že neovládajú ani základné zákony, ktoré by mal miestny poslanec ovládať. A čo je najhoršie je to, že mnohé dôležité materiály, o ktorých majú hlasovať, si ani neprečítajú a hlasujú tak, ako prikáže…

Komu politicky najviac uškodí manželstvo Rašiho s EEI ?

To,že EEI ako parkovacia firma je politický projekt strany SMER, je dnes už každému jasné. To, že ľudia okolo EEI pravdepodobne financovali kampaň politikom v roku 2010 a aj 2014 je tiež už väčšine jasné. To, že EEI po odbornej stránke, ako firma na parkovanie, je totálne fušerácka a neschopná, je tiež každému jasné, lebo…

Prečo EEI musí odísť z Košíc?

Spoločnosť EEI pôsobí v Košiciach od roku 2012. Prvý rok a pol vyberala táto firma parkovné v rozpore so zákonom, za čo sa do dnešného dňa nikto z EEI neospravedlnil. Od 1.7. 2016 sa EEI rozšírila do 10 rezidentských zón v širšom centre mesta Košice. Keď som videl a stále vidím, ako amatérsky a arogantne…

Obsadí EEI MČ Košice Sever?

Včera 21.11.2016 som sa zúčastnil komisie rozvoja na MČ Košice-Sever, kde sa rokovalo o návrhu koncepcie parkovania od EEI pre túto mestskú časť. Komisiu viedol člen  Jozef Filipko. Prišli aj hostia výkonný riaditeľ EEI Ján Tomanovič a Stanislav Takáč z magistrátu. Členovia komisie postupne vyjadrili názor na rozšírenie platených zón a predniesli svoje obavy a požiadavky. Dostali…