List od obyvateľky Lunika I poslancov-politikov Západu nezaujal

V máji 2014 dostali všetci poslanci MČ Košice Západ, vrátane mňa, list od obyvateľky Lunika I, v ktorom sa obrátila na poslancov s problematikou parkovania v okolí jej bloku a zároveň upozornila na zlé či nedostatočné dopravné značenie pri benzínovej pumpe na Luniku I. Ja som si jej list prečítal a počkal som si 60 dní, kto sa jej ozve, kto…

Stretnutie s občanmi k parkovaniu na Luniku I

     Na úvod by som sa chcel poďakovať tým občanom, ktorí písomne a konštruktívne  zareagovali na moju výzvu / list ohľadom riešenia parkovania na Luniku I. Nakoľko chcem, aby uvedené stretnutie bolo dobre pripravené, rozhodol som sa ho preložiť na budúci týždeň (cca 22.07.2014 v utorok).      Pozvánku obdržíte spätne na e-mail (najneskôr do…

List, ktorý našli občania Lunika I v schránke

Dnes 2000 domácností na Luniku I v MČ Košice Západ našlo v schránke nižšie uvedený list. Obsahuje jeden z možných návrhov riešenia parkovania na Luniku I. Je jeden z mnohých a všetko je len vec diskusie. Požiadal som občanov, nech mi napíšu svoje návrhy, s tým, že sa ku ním stretneme za účelom diskusie. Nie…

Ako by som riešil parkovanie na Luniku I ?

     Na úvod chcem povedať, že vždy sa snažím byť zástancom systémových riešení a opatrení. Ak sa mi stráca benzín z nádrže, tak nebudem dolievať benzín, ale urobím systémové opatrenia – opravím hadičky, tesnenia a nádrž. V otázke parkovania na Luniku I mám pocit, že sa stále dolieva benzín namiesto systémových opatrení, čiže sa budujú…

Žiadam námestníka primátora Jakubova, aby nezavádzal košických poslancov a verejnosť!

Takmer pred rokom košický parlament nadpolovičnou väčšinou smerákov na návrh primátora R.Rašiho rozhodol, že od 01.07.2016 sa rozšíri centrálna parkovacia zóna a lukratívny parkovací servis na novom území zabezpečí bez výberového konania firma EEI. K čomu v normálnom svete slúži spoplatnenie parkovania? Slúži k regulácii, čiže k vytlačeniu áut z parkovacej zóny do iných lokalít,…